Yerel Yönetim Araştırmaları

Fiyat Araştırması
Kullanım ve Tutum Araştırması
Marka Konumlandırma Araştırmaları
Reklam ve Marka İzleme Araştırmaları
Tüketici Gruplandırma Araştırmaları
Ürün Testleri
Ürün Satış Potansiyeli Araştırmaları
Dağıtım Kanalları Araştırmaları
Reklam Testleri (Pre ve Post Testler)
Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları
Personel Memnuniyeti Arastirmalari
Vatandaş Memnuniyeti Arastirmalari
Sosyal Arastirmalari
Siyasi Arastirmalari
Benchmark Arastirmalari
Tez Arastirmalari

Veri Toplama Yöntemleri

Yüzyüze ( Rastgele Örnekleme )
Yüzyüze ( Kota Örnekleme )
Yüzyüze (adresli)
Mektup Ile
Gölge Müsteri
Arşiv Tarama
Tele Anket
Posta Anket
B2B Görüsmeler
Masa Basi Çalismalar
CATI
CAPI
İnternet
Gözlem
Grup Tartismalari
Derinlemesine Görüsmeler